Carta oberta del president

Carta oberta del president de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya

Avui és un d’aquells bons dies que de tant en tant la vida et regala. Si més no en l’aspecte professional.

En el darrer Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació (17 de maig), vam tancar l’Acta fundacional de la nova Associació de Professionals TIC de Catalunya.

Com a primer president de la nova Associació m’agradaria en primer lloc agrair a tothom que ha treballat per assolir-la. De tot cor agraïments a Pedro Linares, president de Telecos.cat, i a Daniel Pujol, president de Graus TIC, així com a totes les persones i entitats que s’han interessat per aquest procés i amb les que de ben segur treballarem colze a colze per desenvolupar el projecte.

Hem de reconèixer el suport institucional per ajudar-nos a trobar el punt just de l’acord, molt especialment de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Socie
tat Digital de la Generalitat de Catalunya.

Cal remarcar que l’Associació neix com una autèntica Federació, on totes les entitats que la composen mantenen la seva personalitat jurídica, les seves atribucions i el seu ADN, però amb la ferma decisió de posar en comú i fusionar les seves accions, la seva incidència en la societat per a contribuir a fer fort el sector TIC, tan important al nostre país.

L’Associació no és una fusió desordenada de col·legis i associacions. És un instrument excel·lent de cohesió, coordinació i espai comú, per fer millor el que ja es feia be, i per fer el que no es podia fer perquè en solitari tot és molt difícil.

El món és cada dia més complex i la “professió” també. Caminarem reforçant el nostre sentiment d’assolir un dels somnis del malaurat Jordi Guix… enginyers i enginyeres de Catalunya, però també amb els braços oberts als professionals del món TIC, per a dignificar les professions i trobar espais de col·laboració.

Eduard Martin Lineros
President de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya


Missió


Enfortir el sector TIC català des de la professió

L’Associació de Professionals TIC de Catalunya vol liderar, unint forces i capacitats d’acció de les associacions professionals, un projecte de país per al desenvolupament de les enginyeries i professions relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i oferir a la ciutadania les millors oportunitats per al seu desenvolupament acadèmic i professional.

L’Associació de Professionals TIC de Catalunya té com a missió consolidar Catalunya com un referent mundial en el desenvolupament de les noves tecnologies, de l’enginyeria i la ciència en general, i servir de base per a una acció conjunta i coordinada de tots els professionals que fan de les TIC un motor econòmic, social i de prosperitat. Per tots ells és necessari poder disposar d’una identificació única i que mostri al món la potencialitat de Catalunya com a centre de recerca, innovació i producció en l’àmbit TIC i en el desenvolupament industrial de nova generació.

L’Associació de Professionals TIC de Catalunya mantindrà la identitat de cadascuna de les associacions, col·legis professionals i altres organismes que s’hi associïn o adhereixin; tindrà una marca i una imatge pròpia que li permetrà articular polítiques compartides en formació, desenvolupament industrial i professional així com en serveis; disposarà d’una interlocució conjunta davant les Administracions públiques i estarà liderada per les entitats impulsores, però obrint les portes a tots aquells organismes que treballen per a l’impuls de les TIC a Catalunya.


Junta de Govern


Membres de la Junta de Govern de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya

President: Eduard Martín
Vicepresident primer: Pedro Linares
Vicepresident segon: Daniel Pujol
secretari: Lluís Termes
tresorer: Josep Mirabent
vocal: Robert Barti
vocal: Miquel Boix
vocal: Xavier Clotet
vocal: Joaquín Garrido