Entitats Associades

“Ajuntar-se és el començament.

Mantenir-se junts és un progrés.

Treballar junts és l’èxit”, Henry Ford

L’empresari nord-americà resumeix en aquesta frase els diferents moments en la vida d’un equip: crear un grup, és a dir, ajuntar diferents personalitats que comparteixin i persegueixin un objectiu comú; saber llimar asprors mitjançant una comunicació directa i buscar la manera de que tots els membres encaixin en l’equip; i, finalment, posar-se mans a l’obra, aconseguir que cada un aporti el millor de si mateix i treballar de manera coordinada per assolir les metes, l’èxit.


Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

El COEINF és una corporació de Dret públic catalana de caràcter professional, d’estructura i funcionament democràtics amb personalitat jurídica pròpia. El Col·legi aglutina els enginyers i enginyeres en Informàtica, els representa, els organitza, els protegeix i els millora, tot vetllant per un adequat exercici de la professió, amb garantia de qualitat i voluntat de servei a la societat i a la ciutadania i es vertebra al voltant de quatre eixos: el col·legiats, els ciutadans, l’empresa i Catalunya.


Associació d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya

GrausTIC neix el novembre del 2016, a partir de la voluntat d’un grup de professionals de les TIC a Catalunya de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu davant dels diferents agents que intervenen en el sector, amb els objectius d’ostentar la representació associada dels professionals de les TIC davant Institucions i els poders públics, vetllar pel prestigi moral i social i tècnic dels seus associats i per millorar el paper dels professionals de les TIC a Catalunya.


Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

Telecos.cat és una associació que des de 1992 representa els enginyers de telecomunicació a Catalunya. Des de 2015 el col·lectiu també aplega els enginyers d’electrònica i multimèdia-audiovisual. Té com a finalitat fonamental la provisió de serveis per als seus membres i com a missió, ajudar a la Societat a créixer i progressar amb les tecnologies de la informació promovent i vetllant pel bon exercici professional de l’enginyeria de telecomunicació, electrònica  i multimèdia-audiovisual.